Home » Yhdistys

YHTEYSTIEDOT

Turun Paasikivi-Seura

Pj, Ismo Söderling
050-511 3586
isoder (at) utu.fi

Sihteeri Vuokko Aromaa
050 583 0254
vuokko.aromaa (at) gmail.com

Yhdistys

Mikä on Paasikivi-Seura

JK-Paasikivi-1950Lokakuussa 1958 kutsui silloinen presidentti Urho Kekkonen Tamminiemeen parikymmentä ”uskollistaan”. Suomen ja NL:n välillä oli alkanut poliittinen yöpakkaskausi johtuen siitä, että sosialidemokraattinen pääministeri Fagerholm oli valinnut hallitukseensa Neuvostoliitolle epämieluisia oikean siiven sosialidemokraatteja. Neuvostoliiton vastustuksen vuoksi hallitus kaatui ja maahamme syntyi poliittinen kriisi. Presidentti Kekkonen halusi varjella Paasikiven aloittamaa ystävällismielistä idän politiikkaa. Helsinkiin perustettiin Paasikivi-Seura, jonka tehtävä kansalaisjärjestönä oli liputtaa maan ulkopolitiikan puolesta.

Helsingin Paasikivi-Seuran aloitteesta perustettiin myös Ulkopoliittinen instituutti sekä Ulkopolitiikka-lehti. Paasikivi-Seura on ollut monen huomattavan koti- ja ulkomaisen puhujan foorumina. Seuran kunniajäsenet Tasavallan Presidentit Urho Kekkonen, Mauno Koivisto ja Martti Ahtisaari ovat pitäneet useita tunnetuksi tulleita puheitaan Helsingin Paasikivi-Seurassa.

Turun Paasikivi-Seura – avoimen keskustelun foorumi

Turun Paasikivi-Seura perustettiin 27.9.1965. Seuramme täytti siis vuonna 2015 komeat 50 vuotta. Turku oli hieman jälkijunassa, sillä, esimerkiksi Tampereelle ja Lahteen paikalliset seurat perustettiin jo vuonna 1962. Turun perustava kokous pidettiin Turun yliopiston Paasikivi-kirjastossa.

Turun seuran säännöt noudattavat Helsingin pääseuran sääntöjä. Seuralle asetettiin kaksi tavoitetta: ensiksikin tavoitteena on vaalia presidentti J. K. Paasikiven muistoa ja hänen poliittista perintöään. Toiseksi seura haluaa edistää ulkopoliittista ajattelua ja siihen liittyvää kansanvaltaista kehitystä. Alkuvaiheessa Paasikivi-Seuran hallituspaikkojen täytössä noudatettiin tiukkoja poliittisia ja alueellisia kriteereitä. Sukupuolikiintiöitä ei perustamisvaiheessa ollut, niinpä ensimmäiseen Turun seuran hallitukseen valittiin 13 jäsentä, joista vain yksi oli nainen (Turun Sanomien toimitusjohtaja Irja Ketonen)

Suomi on ollut EU:n jäsen vuodesta 1995, eli olemme poliittisesti suuntautuneet selkeästi länteen. Toisaalta myös Neuvostoliitto on kadonnut maailmankartalta. Edelliseen liittyen Paasikivi-Seuramme alkuperäinen tehtävä ei ole enää yhtä ajankohtainen tänään. Nykyisin Turunkin Paasikivi-Seura onkin ulkopolitiikasta kiinnostuneiden yhteisö, jossa kuunnellaan korkeatasoisia esitelmiä ja keskustellaan niiden antamien virikkeiden perusteella. Enenevässä määrin seuran tavoitteena on myös luoda yhteyksiä nuoriin, joille maamme ulkopolitiikan taustat eivät välttämättä ole itsestäänselvyyksiä.

Tervetuloa jäseneksi!

Turun Paasikivi-Seura kokooontuu maanantaisin kerran kuukaudessa. Tilaisuudet on pääsääntöisesti tarkoitettu omille jäsenille. Katso liittymisohjeet.

Turun linna Turku Turku