Home » Menneet tapahtumat

Menneet tapahtumat

YHTEYSTIEDOT

Turun Paasikivi-Seura

Pj, Ismo Söderling
050-511 3586
isoder (at) utu.fi

Sihteeri,
Marita Siika
044-0409252
marita.siika@utu.fi

2017

 

Tulevia tapahtumia alkuvuodesta 2017. Aloitamme tilaisuudet kahvituksella alkaen kello 17.30. Paikka: Siirtolaisuusinstituutti, Eerikinkatu 34.  Pihalla parkkipaikat, käynti pihalle Ursininkadun puolelta

Toukokuun 15 pv. pidimme omien puhujien toimesta yleisötilaisuuden Turun kaupungin pääkirjaston  Studiossa. Jäsenemme Alpo Juntunen, Ilkka Kanerva, Heikki Paloheimo, Pertti Paasio, Marita Siika, Timo Soikkanen ja Ismo Söderling vastasivat yleisöä askarruttaviin sisä- ja ulkopoliittisiin kysymyksiin.  Tilaisuus oli varsinainen yleisömenestys, sillä jopa seisomapaikat ”myytiin” loppuun.

Huhtikuun 4. päivä yhdistyksemme vieraili Hämeenlinnan Paasikivi-Seuran vieraana, jossa kuulimme esitelmän  Suomen sisäisestä turvallisuudesta  Tämän jälkeen vierailimme Jean Sibeliuksen syntymäkodissa, jossa pianisti ja pedagogi Erkki Koskinen piti erinomaisen Sibelius-performanssin sanoin ja sävelin. Kiitos hänelle. Samoin lämmin kiitos puheenjohtaja Ossi Haloselle erinomaisen lämpimästä vastaamnotosta. turusta oli 26 vierasta.

Maaliskuun 20. pv. maanantaina Turun yliopiston Itä-Aasian politiikan professori Lauri Paltemaa ja MA Marita Siika puhuivat teemasta ”Suuri vuosi Kiinan politiikassa: tulevan  puoluekokouksen näkymät”. Lauri Paltemaa keskittyi Kiinan sisä- ja Marita Siika ulkopolitiikkaan yhteisessä esitelmätilaisuudessaan.

Helmikuun 7. pv. tiistaina arkkipiispa Kari Mäkinen puhui teemasta  ”Suomi 100 – reformaatio 500 Itämeri-näkökulmasta”. Erittäin mielenkiintoisessa esitelmässään arkkipiispa paneutui Itämeren maiden kirkkojen yhteistyöhön. Samoin hän toi esille, mikä vaikutus uskonnollisela reformaatiolla  on 500 vuoden aikana ollut pohjoismaisen yhteiskuntajärjestyksen ja sitä myötä pohjoismaisen hyvinvointivaltion kehittymiseen.

 

Tammikuun 23. pv., maanantaina  klo 18-19.30 toimitusjohtaja Kristiina Helenius kansainvälisestä businesverkosto Amchamista puhui teemasta ”Mitä presidentti Trumpin kausi merkitsee meille ja muulle maailmalle”. Helenius on Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton liittohallituksen pj. ja aiheeseen erinomaisen perehtynyt. Vuosina 2001-2007 hän toimi Suomen Washingtonin suurlähetystössä lehdistöneuvoksena ja sitä ennen YLE:n kirjeenvaihtajana Brysselissä ja uutistoimittajana Helsingissä.

Mainion esitelmän ja erittäin vilkkaan keskustelun perusteella on vähintäänkin selvää, että presidentti Trumpin nelivuotiskaudesta tulee äärimmäisen haastava. Ja mahdollisesti myös lyhyt.

Esitelmöitsijä, toimitusjohtaja Kristiina Helenius ja ministeri Pertti Paasio esitelmän jälkeen

 

2016

Marraskuun 22. 2016 klo 18-20  professori (emeritus) Heikki Paloheimo esitelmöi Pääkirjaston yleisötilaisuudessa teemasta ”Millainen vaalijärjestelmä maakuntavaaleissa tulisi olla?”.

Lokakuun 10. pv. 2016 hallitussihteeri Sara Viljanen Ympäristöministeriöstä keskittyi Itämeren suojelun yhteiskunnallisiin ja ympäristöllisiin tekijöihin.

Seuramme teki vierailun Helsinkiin tiistaina 13.9.2016. Vierailimme Ulkopoliittisesssa instituutissa sekä kuuntelimme Helsingin Paasikivi-Seurassa puolustusministeri Jussi Niinistön UKK-esitelmän Suomen puolustusvoimien nykytilasta ja tulevaisuudesta. Matkaan osallistui 35 henkeä, ja saadusta palautteesta voinee vetää johtopäätöksen, että matkaa pidettiin erittäin onnistuneena.

Lokakuun 5. 2016: Turun Seudun Suomi-Israel -seura järjesti yhdessä Paasikivi-Seuran kanssa keskiviikkona 5.10.2016 alkaen kello 18 esitelmätilaisuuden, jossa suurlähettiläs (emeritus)  René Nyberg esitelmöi kirjansa  ”Viimeinen juna Moskovaan” pohjalta.  Teoksessaan Nyberg kertoi juutalaisen äitinsä Fannyn suvun vaiheista ja taustoittaa itäeurooppalaista juutalaisuutta.

Maanantaina 16.5.2016 klo 18 esitelmöi kansanedustaja, Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Antti Kaikkonen teemasta ”Ulko- ja turvallisuuspolitiiikka Eduskunnassa vuonna 2016”.  Tosiena esitelmöitsijänä oli kansanedustaja Ilkka Kanerva, joka mielenkiintoisessa esityksessään tarkasteli ETYJ:n roolia mm. Ukrainan kriisin yhteydessä.

Maanantaina 11.4.2016 dosentti Katalin Miklossy esitelmöi aiheesta: ”EU:n yhtenäisyys koetuksella: unionin itäryhmän maiden suhtautuminen Venäjän pakotteisiin ja pakolaiskysymykseen”.   Tohtori Miklossy työskentelee vastuullisena tutkijana Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa. Miklossy pohti mm., mitä tapahtuu EU:n itäisille uusille jäsenmaille, kun unionin erityistuki päättyy. Kääntyvätkö maat silloin esim. Venäjän puoleen talouskysymyksissään?

16.3.2015  sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg  esitelmöi  teemasta: ”Eurooppalaisen maahanmuuttokriisin heijastukset Suomeen”.

Maanantaina 15.2.2016 Venäjän Turun pääkonsuli  Zufar A. Husnitdinov esitelmöi Suomen ja Venäjän yhteistyöstä. Esitys tulkattiin suomeksi.

Maanantaina 18.1.2016 kommodori Timo Hirvosen teemana oli Suomen ja Ruotsin merellinen puolustusyhteistyö. Mielenkiintoisessa esityksessään kommodori Hirvonen toi esille meriyhteyksien tärkeyden Suomen taloudelle. Meriyhteyksien suojaamiseksi Suomi tekee laajaa ja ennakoivaa merellistä yhteistyötä erityisesti Ruotsin merivoimien kanssa. Yhteistyön nykyisestä luonteesta ja tulevan yhteistyön eri toteutusvaihtoehdoista kuultiin todella mielenkiintoinen esitelmä.

2015

Professori Vesa Vares esitelmöi 9.11.2015 teemasta: ”Suomalainen poliittinen nyky-kulttuuri verrattuna muihin EU-maihin – erityisesti naapureihimme.” Professori Vares nosti esille kaksi erityisteemaa: 1) populististen puolueiden aseman, 2) suurten puolueiden koalitiot ja toisaalta blokit

Esitelmässään professori Vesa Vares toi mielenkiintoisella tavalla mm. esille populististen puolueiden syntyhistoriat. Hän tarkasteli kotimaisia populistisia puolueita eri aikoina. Samalla hän vertasi ilmiöitä muihin  pohjoismaisiin ja yleis-eurooppalaisiin poliittisiin liikkeisiin. Eroja ja yhtäläisyksiä löytyi yllättävän paljon.